Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

Telephelyeink

Székhely

(Igazgatás, Tanyagondnoki szolgáltatás, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Család-és gyermekjóléti Szolgálat, Család-és gyermekjóléti Központ, Pszichiátriai betegek közösségi ellátása):

8700 Marcali, Dózsa György utca 9.

Székhely utcakép

Telephelyek:

Gondviselés Háza

(Étkeztetés, Nappali ellátás-Idősek Klubja II., Támogató Szolgálat):
8700 Marcali, Szigetvári utca 1.

Idősek Otthona

(Étkeztetés, Idősek Otthona, nappali ellátás- Idősek Klubja I., Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás):
8700 Marcali, Noszlopy utca 1.

Bölcsőde

(Gyermekek napközbeni ellátása):
8700 Marcali, Katona József utca 3.

Megszakítás