Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

Idősek Otthona

Ellátási terület:

Marcali

Az Idősek Otthona célja, hogy az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes     személyek részére fizikai, egészségi és mentális gondozást biztosítson a szolgáltatások nyújtásával, miközben a meglévő kapcsolatok, képességek megtartását segíti elő.

Tartós bentlakásos ellátásba az a személy vehető fel, aki:

  •  a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és rendszeres fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igényel egészségi állapota

  • napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkezik, melyet az intézményvezető bírál el jogszabályban meghatározott szempontok alapján

  • az igénylővel az ellátás igénylésekor legalább 1 éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére, fogyatékos közeli hozzátartozója

  • szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését vállaló személy

Ellátási körülmények:

Intézményünk 22 férőhelyes, négy kétágyas és öt háromágyas szobával rendelkezik, nővérhívó rendszer kiépített.

Közösségi együttlétre az étkezőben és a társalgóban van lehetőség, jó időben az intézmény előtti terasz, valamint a magas fák kellemes pihenő helyet biztosítanak.

Látogató fogadására a közösségi terekben van lehetőség.

Az intézményi élet szabályait a házi rend tartalmazza.

Szolgáltatásaink:

  • napi 3-szori étkezés (Helvécia Étterem)

  • azoknak, akik nem rendelkeznek megfelelő minőségű és mennyiségű saját ruházattal, a teljes körű ellátás részeként az intézmény biztosítja ezt

  • ruházat, ágynemű mosása, javítása

  • egészségügyi ellátás: intézmény orvosa heti 1-szer 4 órában tart rendelést, szakorvoshoz szállítás, ill. kísérés szükség szerint, gyógyszeradagolás, az intézmény keretei között megoldható gyógykezelés

  • gyógyászati segédeszköz ellátás keretében az intézmény biztosítja a vényre felírt testtávoli segédeszközt

  • mentálhigiénés ellátás: személyre szabott bánásmód, a konfliktushelyzetek elkerülése érdekében egyéni és csoportos megbeszélés, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetősége, gondozási, illetve ápolási tervek megvalósítása, a hitélet gyakorlásának lehetősége, az intézményen belüli és kívüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának és működésének segítése.

Egyéb szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe: fodrász, manikűr, pedikűr, intézményi autó.

A szolgáltatás térítés köteles.

Igénybevétel módja:

A szolgáltatás kérelemre indul.

 

Szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Szakmai vezető elérhetősége:

Megszakítás