Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

Nappali ellátás

Ellátási terület:

Marcali, Kelevíz, Sávoly, Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, Csákány, Somogysámson, Nemesvid és Somogysimonyi.

A szolgáltatás feladata elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik évüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára lehetőség biztosítása a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

A klubellátás lehetőséget biztosít az étkeztetésben részesülőknek, hogy helyben elfogyaszthassák az ebédet.

Szolgáltatásaink:

  • kulturális programok, napi és havi lapok,

  • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,

  • egészségügyi felvilágosítás, vérnyomás-, vércukormérés, torna foglalkozás,

  • hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás, szociális ügyintézés

  • kirándulás, szabadidős programok szervezése,

  • tisztálkodási, szükség szerint mosási lehetőség,

  • ingyenes internetezési lehetőség,

  • nehezen mozgó idősek gépkocsival történő klubba -, ill. hazaszállítása.

Marcali városban két telephelyen működik Idősek Nappali ellátása:

  • I. Klub - Noszlopy u. 1. - férőhely: 30 fő

  • II. Klub - Szigetvári u. 1. - férőhely: 20 fő

Nyitva tartás:

Hétfő-Csütörtök: 7:30- 16:00-ig
Péntek: 7:30- 13:30-ig

A szolgáltatás térítésmentes.

Marcali Szigetvári utca 1. - Galéria

Igénybevétel módja:

A szolgáltatás kérelemre indul.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Noszlopy utca:

Szigetvári utca:

Szakmai vezető elérhetősége:

Megszakítás