Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

Ellátottjogi, gyermekjogi, betegjogi képviselők elérhetőségei

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

www.ijsz.hu

zöldszáma hívható: 06/80/620-055

Ellátottjogi képviselő

Neve: Benczéné Bogárdi Andrea

Elérhetősége: +36 20 4899 576

E-mail: andrea.bogardi@ijsz.bm.gov.hu

Gyermekjogi képviselő

Neve: Dr. Berdár Valéria

Elérhetősége: +36 20 4899 633

E-mail: valeria.berdar@ijsz.bm.gov.hu

Fogadó helye és ideje:

Zita Speciális Gyermekotthon

minden szerda 8.00-12.00-ig (előzetes egyeztetéssel más időpontban is)

Betegjogi képviselő

Neve: Bizderiné dr. Támuly Zsuzsanna

Elérhetősége: +36 20 4899 569

E-mail: zsuzsanna.tamuly.bizderine@ijsz.bm.gov.hu

Fogadó helye és ideje:

Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár, Tallián u. 20-32.

(telefonon előre egyeztetett időpontban)

Megszakítás