Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

Támogató Szolgálat

Ellátási terület:

Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Böhönye, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs települések.

A szolgáltatás feladata elsősorban a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

A személyi segítés során a fogyatékos személy aktív közreműködésével nyújtunk segítséget a személyi szükségletek kielégítéséhez, mely magában foglalja a higiénés, az életviteli és az életfenntartási szükségleteket.

Szolgáltatásaink:

 • Mindennapi életvitel megszervezése,

 • Segítségnyújtás szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, tájékoztatásban,

 • Segítségnyújtás a mindennapi szükségletek (fizikai, mentális, szociális) kielégítésében pl.: mozgásban, intézményekbe való eljutásban, bevásárlásban, ügyintézésben, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésében,

 • Segítségnyújtás gyógyszerezésben, terápia megtartásban,

 • Szállítási feladatok az alapvető szükségletek kielégítése érdekében (szakrendelésre, egészségügyi-, oktatási intézménybe, közszolgáltatások igénybevételére),

 • Szállítás közben kísérés biztosítása,

 • Információszolgáltatás a fogyatékkal élő személyeket érintő szolgáltatásokról, juttatásokról,

 • Segítségnyújtás az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben.

Célcsoport:

 • Siketek és nagyothallók

 • Vakok és gyengén látók

 • Autisták

 • Mozgásszervi fogyatékosok

 • Értelmileg akadályozottak

 • Halmozottan fogyatékosok

A szolgáltatást igénybe vehetik nem rászorult személyek is.

Igénybevétel módja:

A szolgáltatás kérelemre indul.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Szakmai vezető elérhetősége:

Megszakítás