Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

Szakmai egyeztetés a Család- és Gyermekjóléti Központunknál

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja 2024.05.03-án szakmai megbeszélést tartott a Marcali Járás területén dolgozó családsegítő és esetmenedzser szakemberekkel közösen. A megbeszélés témája a javítóintézetben folyó szakmai munka volt. Hámos Zsuzsanna, a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Juhász Péter Pál, a Budapesti (Szőlő utcai) Javítóintézet intézményvezetője adott átfogó képet az általa vezetett intézmény munkájáról, amelyet dr. Papp Attila, a Nagykanizsai Javítóintézetben végzett tevékenységgel egészített ki. A budapesti szakember elmondta, hogy a javítóintézetben 12-19 éves bűnelkövető fiúk töltik előzetes letartóztatásukat, amíg ítélet nem születik az ügyükben, illetve olyan fiúk, akiknél a bíróság javítóintézeti nevelés büntetést szabott ki. A fiatalok – rendészek állandó felügyelete mellett – pedagógusok, pszichológusok, szociális szakemberek gondozására vannak bízva. Juhász Péter Pál tájékoztatása szerint a munka négy fő területe a nevelés, a gondozás, az oktatás és a büntetőeljárás lekövetése; célja a fiatalok társadalomba való visszailleszkedésének elősegítése. Elmondása szerint a javítóintézetből kikerülő gyerekek harmada a társadalom adófizető állampolgárává tud válni, egyharmaduk bűnöző marad (főleg azok, ahol az egész család bűnöző), egyharmaduk pedig soha nem fog dolgozni (igaz, bűncselekményt sem követ el), és a szociális ellátórendszer kliensévé válik.

Megszakítás