Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 1 fő gondozót keres házi segítségnyújtás területre

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

(8700 Marcali, Dózsa György u. 9.)

1 fő gondozót keres

házi segítségnyújtás területre

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Marcali város közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó alapvető feladatok:

  • Lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés.
  • Háztartási tevékenységekben való közreműködés.
  • Gondozási és ápolási feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításáról a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve ennek a törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik.

Az intézmény a városon belüli közlekedéshez kerékpárt biztosít!

Pályázati feltételek:

  • 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.sz. melléklete szerinti szakképzettség

(demencia gondozó, gerontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg gondozó, szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, szociális ápoló és gondozó, szociális és rehabilitációs szakgondozó, szociális és mentálhigiénés szakgondozó)

  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló dokumentum másolata
  • erkölcsi bizonyítvány

Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.10.

Érdeklődni lehet Jankovics Tímea szakmai vezetőnél személyesen, vagy telefonon a 85/510-355-ös telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Posta úton, vagy személyesen a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.) Jankovics Tímea házi segítségnyújtás szakmai vezetőnek címezve, illetve e-mail-en a jankovicstimea@szocialiskozpont.hu e-mail címre.

Megszakítás